Và rồi theo từng năm tháng cứ thế hận thù chồng chất thay nhau lên ngôi, trắng xóa như vôi.

Flickr: http://flic.kr/p/aBc98f

Và rồi theo từng năm tháng cứ thế hận thù chồng chất thay nhau lên ngôi, trắng xóa như vôi.

Flickr: http://flic.kr/p/aBc98f