Played 90 times

Della Brown (MTV Unplugged) - Queensryche

Tiếng guitar nghe phê quá đi!